การตัดชุดต่างๆ

ใน 1 ปีจะมีเด็กเข้าเรียนมากกว่าแสนคน

ในทุกๆเขตอำเภอหรือแม้จะเป็นประเทศโดยรวมแล้วเราจะมีนักเรียนที่โรงเรียนศึกษาอยู่โดยประมาณคือ 10 ล้านคนถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากเพราะเมื่อเทียบกับประชากรประชากรไทยในปัจจุบันมีประมาณ 70 ล้านคนและยังลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก่อนหน้านี้ประเทศไทย

เป็นประเทศที่มีอัตราแรงงานการทำงานสูงมากแล้วก็ด้วยลักษณะในการใช้ชีวิตจึงทำให้มีบุตรหลานน้อยลงและมีการผลิตแรงงานที่น้อยลงอีกด้วยนั่นหมายความว่ากลุ่มคนที่เป็นกลุ่มแรงงานชั้นนำในอดีตกำลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามทุกๆปีมีเด็กเกิดขึ้นมากมายมากกว่าหลักล้านคนแปลว่าในแต่ละปีจะมีการเข้าโรงเรียนตลอดระยะเวลาสิ่งที่สำคัญก็คือธุรกิจที่เกิดขึ้นก็คือธุรกิจตัดชุดนักเรียนหรือเย็บปักถักร้อยปักชื่อหรือตราสัญลักษณ์โรงเรียนมีการทำตราสัญลักษณ์เป็นโลหะออกมาขายสร้างกิจกรรมหรือธุรกิจให้กับนักลงทุนเป็นอย่างมาก

เพราะในการซื้อเสื้อแต่ละครั้งหากเฉลี่ยเงินที่ละส่งมาให้จะได้ประมาณ 2 ชุดต่อเทอมงั้นแปลว่าสมมุติมีเด็กเข้าเรียนประมาณ 1 แสนคน จะมีการซื้อชุดในช่วงระยะเวลานั้นถึงหลักล้านชุดนั้นแปลว่าจะมีเงินหมุนเวียนในระบบโดยประมาณพันล้านในช่วงเวลาเปิดเทอมและยังมีการซื้ออุปกรณ์ต่างๆ

ในแต่ละช่วงเวลาธุรกิจนี้จึงเป็นธุรกิจที่มีอายุเก่าแก่มากเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ยูนิฟอร์มในการเรียนหนังสือ uniform คือการบ่งบอกสถานะของคุณในประเทศไทยว่าคุณทำอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะเป็นข้าราชการก็จะมีชุดสีกากีที่ต้องตัดเพื่อรับตำแหน่งนั้นๆจะมีวันต่างๆที่ต้องเข้าพิธีการคุณก็ต้องใส่ชุดนั้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีระเบียบเรียบร้อยชุดนักเรียนก็มีส่วนสำคัญที่แสดงให้เห็นหน้าที่ของคนที่กำลังทำสิ่งนั้นอยู่ประเทศไทยจึงเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับยูนิฟอร์มเป็นอย่างมากธุรกิจนี้

จึงเป็นธุรกิจที่มีอายุเก่าแก่เป็นอย่างมากมาสถานที่ที่รับตัดชุดข้าราชการชุดนักเรียนชุดทหารหรือแม้จะเป็นชุดตำรวจมีอายุมากกว่า 60 ปีธุรกิจที่สืบเนื่องกันต่อมามากกว่า 3-4 รุ่นและยังมีเกิดขึ้นในทุกวันอีกด้วยแต่ในปัจจุบันมีการขายในโลกออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ

จึงทำให้รายได้ในส่วนนี้บางครั้งไหลออกนอกประเทศเพราะว่ามีการทำยูนิฟอร์มเหล่านี้ขายในราคาถูกใน platform นั้นของชาวต่างชาติเช่นอธิบายว่ามีการผลิตชุดต่างๆเกิดขึ้นและขายในราคาถูกเพื่อแย่งชิงตลาดที่สำคัญคือเงินไม่ได้ไหลเข้าเพื่อหมุนเวียนในประเทศแต่กลับได้ออกไปในประเทศจีนผู้ที่เป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจและครองตลาดใหญ่ที่สุดของการขายของออนไลน์ในปัจจุบันและยังมีการแข่งขันอยู่เรื่อยๆในการลงทุนก็เพิ่มสูงมากขึ้นตลอดเวลาทีเดียว

Tagged: Tags